Målsætning i Dronninglund IF Håndbold

Dronninglund IF er en klub for alle.

Målet er at alle børn og unge får en god oplevelse ved at spille håndbold i Dronninglund. Dette skal ske gennem en sjov og lærerig træning, der bygger på begreberne medbestemmelse, respekt, åbenhed og demokrati.

Træningen

Træningen forestås af velforberedte trænere, der i løbet af sæsonen er ”under uddannelse” såvel pædagogisk som fagligt. Trænerne vejledes desuden løbende af en såvel fagligt som pædagogisk uddannet konsulent. Gennem denne praksis mener vi at kunne bidrage til, at spillerne får en god oplevelse med håndboldspillet, som bidrager såvel til deres håndbold mæssige som menneskelige udvikling.

Plads til alle

Dronninglund er en klub, hvor der er plads til såvel bredde som elite. Det må aldrig være på bekostning af bredden. Alle i gruppen skal flytte sig, ingen må stå stille. Eliten tilgodeses bl.a. ved, at vi har gode og veluddannede trænere, som forstår at instruere på et passende niveau, samt for de ældre spillere muligheden for at kvalificere sig til de bedste ungdomsrækker. Bredden tilgodeses bl.a. ved, at vi har flere trænere på hvert hold, så der hele tiden er plads til at tage fat i hvert enkelt spiller, og spillerne derigennem får en positiv oplevelse af træningen.

Det sociale i fokus

Desuden sker det gennem prioriteringen af det sociale. Dronninglund vil være en klub, hvor man har det godt sammen såvel på holdet som på tværs af klubbens hold. Dette sker bl.a. ved, at hver enkelt træner er ansvarlig for et godt miljø og tiltag ud over håndboldtræningen. Desuden laves der i håndboldafdelingen mange arrangementer såvel til en mindre gruppe af hold, som på tværs af en større gruppe. Det er vigtigt for klubben, at har mange medlemmer, vi vil gerne have mindst et hold i alle ungdomsrækker.  Vores aktivitetsudvalg arbejder løbende på at finde passende arrangementer egnet til alle klubbens medlemmer og arrangementer rettet mod en gruppe.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram