Seneste nyt fra Dronninglund IF Håndbold

Læs om Dronninglund IF Håndbolds kampe og resultater

Generalforsamling

10. marts 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronninglund Hallernes Cafeteria.
Tirsdag d. 29. marts kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                        
  På Valg er:                                                                       
  Torben Pedersen

Lenette Duncker

Susan Kjeldsen

Anders Madsen

 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt   

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen DIF Håndbold

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram