Seneste nyt fra Dronninglund IF Håndbold

Læs om Dronninglund IF Håndbolds kampe og resultater

Generalforsamling tirsdag d. 21. marts kl. 19:00

20. februar 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling

I Dronninglund Hallernes Cafeteria.

Tirsdag d. 21. marts kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                        
  På valg er:                                                                       
  Kim Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
  Lars Nielsen
  Anette Andersen (ønsker ikke genvalg)
  Jette Jensen
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 •  Eventuelt   

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen DIF Håndbold

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram