Seneste nyt fra Dronninglund IF Håndbold

Læs om Dronninglund IF Håndbolds kampe og resultater

Generalforsamling søndag d. 24. marts kl. 14:30

9. marts 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling

I Dronninglund Hallernes Rottehul eller klublokalet

Søndag d. 24. marts kl. 14:30

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
  6. Indkomne forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                        
På Valg er: 
Torben Pedersen (ønsker genvalg)
Mikkel Graversen (ønsker genvalg)                                                                     
Lenette Duncker (ønsker ikke genvalg)
Anders Madsen (ønsker ikke genvalg)

  • Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  •  Eventuelt   

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen DIF Håndbold

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram