Så er der GO for udendørstræning

Vi har fået 2 områder, hvor det er muligt at lave alternativ træning.

Området foran hal 2 og P-plads (bane 1) og græsareal mellem skole og hallen (burgerteltsplads ved cup).

Områder kan benyttes i denne uge.
Fra mandag er der kridtet baner op.
Derudover har vi Beach banen.
Fra April kan træningstider udvides, da sommertid indtræffer og vi igen får de lyse aftener.
Forsamlingsforbud i alt 25 personer.
Der er ikke mulighed for hverken omklædning el toilet.
Træning overgår til sommertræning fra 1. Maj og frem til uge 26. Sommertræning er frivilligt.
Regler er gældende med afspritning mm.

Af hensyn til koordinering har vi lavet en plan for, hvem der kan træne på hvilke tidspunkter: (der er kigget på fodboldtræningstider)


Spørgsmål rettes til Torben Pedersen 40842396 el. Lenette Duncker 21963078

Retningslinjer til træning – Fokus før træningen begynder

 • Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger
 • Send spillere hjem, som har symptomer på sygdom
 • Husk at tilskuere/forældre ikke har adgang til træningen.
 • Det er ikke muligt at klæde om og anvende hallens øvrige faciliteter
 • Sprit hænder inden træningen

Retningslinjer til træning – Under træningen

 • Der skal altid være en træner eller voksen til stede under træning
 • Vær opmærksom på forsamlingsforbud til træningen – max. 25 inkl. trænere.
 • Vær opmærksom på, at trænere ikke må gå fra gruppe til gruppe
 • Skift ikke ud mellem grupper i træningen

Retningslinjer til træning – efter træningen

 • Alle forlader banen/arealet umiddelbart efter træning – og inden den næste gruppe kommer
 • Alle rekvisitter vaskes med vand og sæbe / eller desinficeres med sprit
 • Bliver en deltager syg umiddelbart efter træningen, skal ledelsen i klubben samt alle deltager fra træningen informeres om dette


Check Also

Pressemeddelelse – Dronninglund Cup 2021 annulleres !!

Pressemeddelelse  – Dronninglund Cup 2021 annulleres !! Det er med tungt hjerte, at vi i …