Home » Nyheder » GENERALFORSAMLINGEN 20. marts kl. 19:00

GENERALFORSAMLINGEN 20. marts kl. 19:00

GENERALFORSAMLINGEN 20. marts kl. 19:00
Afvikles i Dronninglund hallerne (klublokalet)

1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned efter sæsonafslutningen.
Der indvarsles på foreningens officielle hjemmeside og opslag i Dronninglund-Hallerne med angivelse af dagsorden med mindst 10 dages varsel.
Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling indvarsles med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning – herunder beretning fra afdelingens forskellige udvalg og arbejdsgrupper.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Beretning fra samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Check Also

Julie Pedersen og Phillip Villadsen kåret til årets ungdomsspiller 2018/19

I søndags afholdte Dronninglund IF Håndbold ungdomsafslutning. Her blev Julie Pedersen og Phillip Villadsen kåret …