Generalforsamling – torsdag d. 30. marts kl. 19.00 !

Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronninglund IF Håndbold.

Torsdag d. 30. marts kl. 19.00 i mødelokale 4.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På Valg er:
  Chakkrit Khunburan (ønsker genvalg)
  Kim Jørgensen (ønsker genvalg)
  Jette Jensen (ønsker genvalg)
  Lars Nielsen (ønsker genvalg)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

Gældende retningslinjer for afvikling af turneringskampe i Dronninglund Hallerne og Asaa hallen sæson 2020-2021.

Kære klubber vi fremsender jer hermed de gældende retningslinjer for afvikling af turneringskampe i Dronninglund …