Generalforsamling – torsdag d. 18. juni kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronninglund IF Håndbold.
Sted: Dronninglund Hallerne.

Torsdag d. 18. juni kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
fam.pedersen@mail.dk

 Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

Pressemeddelelse – Dronninglund Cup 2021 annulleres !!

Pressemeddelelse  – Dronninglund Cup 2021 annulleres !! Det er med tungt hjerte, at vi i …