Generalforsamling – torsdag d. 18. juni kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronninglund IF Håndbold.
Sted: Dronninglund Hallerne.

Torsdag d. 18. juni kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
fam.pedersen@mail.dk

 Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

Træning og kampe aflyst til og med 27.09.2020

Hej Alle Vi har i bestyrelsen besluttet at forlænge nedlukningen af træning frem til og …