Home » Nyheder » Generalforsamling – onsdag d. 6. marts kl. 19.00

Generalforsamling – onsdag d. 6. marts kl. 19.00

Der afholdes ordinær generalforsamling i Klublokalet.

Onsdag d. 6. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På Valg er:
  Chakkrit Khunburan (ønsker ikke genvalg)
  Kim Jørgensen (ønsker genvalg)
  Lars Nielsen (ønsker genvalg)
  Jette Jensen (ønsker genvalg)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

MGP 2020

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til MGP fest i hallen. 🎼🤸‍♀️🤸‍♂️ Lørdag 29. februar.2020