AFLYST – Generalforsamling – onsdag d. 12. marts kl. 19.00

Som følge af Statsministeriets pressemøde lukkes al indendørs fritidsaktiviteter ned i Dronninglund Håndbold, fra nu af.
Vi vender tilbage til jer alle med info om hvad vi tænker i forhold til generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Klublokalet.

Torsdag d. 12. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
fam.pedersen@mail.dk

 Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

Sommeraktivitet for U11/U13/U15 i sandet.

Beach håndbold – træning og sjov i sandet. En fed udendørs oplevelse med sved på panden og …