Generalforsamling Dronninglund IF Håndbold

Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronninglund Hallernes Cafeteria.
Onsdag d. 9. juni.2021 kl. 18:30

Tilmelding er et krav for at kunne deltage, og skal gøres ved at sende mail til Torben Pedersen senest 31.maj.2021 på mail: fam.pedersen@mail.dk
Ikke tilmeldte, afvises til generalforsamlingen på dagen.
Det er også et krav at man kan fremvise Coronapas for deltagelse.
Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.                                         
  På Valg er:                                                                       
  Kim Jørgensen /Lars Nielsen/Jette Jensen /Anette Andersen
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt   

Forslag til behandling skal være formanden Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

Dronninglund IF Håndbold – invitation til lørdag 7. august.2021

VIL DU VÆRE MED TIL AT HYLDE FÆLLESSKABET ! Tilmelding til spisning sker på mail …