Generalforsamling 21. marts – se referat også

DIF’s Håndboldafdeling – Generalforsamling

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Dronninglund Håndbolds klublokale, MANDAG den 21. marts 2011 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Referat af ordinær generalforsamling
Dronninglund IF Håndbold
Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og sekretær
Bestyrelsen foreslår Ingolf Pedersen som dirigent. Ingolf Pedersen blev valgt.
Trine Fransson sekretær.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket rettidigt, idet den var annonceret i den lokale ugeavis 15. februar 2011.

2. Formandens beretning – herunder beretning fra afdelingens forskellige udvalg og ar-bejdsgrupper

”Det er mig en fornøjelse, for første gang at skulle aflægge beretning for Dronninglund Håndbold afd. Det har været et spændende år, hvor vi i år har sat nye ting i værk og stadigvæk arbejder videre på disse, hvilket jeg vil komme ind på senere i min beretning.

Sæsonen 2010-2011 begyndte for os umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2010, hvor vi sagde farvel til Mona Jensen og velkommen til Ellen Jensen og Trine Franson, som blev valgt ind i bestyrelsen. For Ellens vedkommende er det en gammel kending, der vendte tilbage, hun har nemlig siddet i bestyrelsen tidligere. For Trines vedkommende er det første gang, hun blev valgt ind. Og det har været meget givtigt at få et bestyrelsesmedlem, der ikke er indfødt, og som har kunnet kommet med nye ideer og tanker.

I påsken 2010 var vi igen til Hancock Cup i Skive med godt 130 spillere ,trænere, ledere og forældre. Det var en fantastisk tur, hvor vi havde nogle rigtig gode dage sammen. Rent håndboldmæssig var det vores yngste, der kom længst. Vores ene U10 pigehold kom i B-finalen, hvor de fik en 2. plads, og det andet U10 pigehold kom til semifinalen i A-slutspillet.
Vores U 12 drenge kom også langt, men snublede lige inden finalen. Godt gået til dem.

I uge 28 var der Dronninglund Cup, men den overlader jeg til Simon Aagaards beretning. Men jeg kan fortælle, at vi vanen tro igen var repræsenteret med hold i næsten alle rækker. Og ikke mindst vores U12 piger som kom i B finalen.
Henover foråret/sommeren 2010 har man i trænerudvalget igen i år formået at få kabalen med træ-nere til at gå op. Det er ikke altid lige nemt, men jer fra trænerudvalget arbejder altid hårdt og giver ikke sådan op. Og det skal I have stor ros for.

Vi kunne i år sige velkommen til 2 nye senior-trænere. På Herresiden har vi i år fået Rasmus Haaning. Han har sammen med sine hold sørget for, at vi med sikkerhed kan sige, vi har 2 herrehold, der rykker op i år. Og den forbindelse er det med stor glæde, jeg kan konstatere, at en del af vores gamle herrespillere har valgt igen at repræsentere DIF håndbold igen.
På damesiden har vi haft Jan Christensen. Han har i år gjort det rigtigt godt. Der er kommet spille-glæde tilbage, og sammenholdet er efter min mening helt i top. Hvordan det går for damerne er ikke helt sikkert endnu, men jeg håber, vi næste år kan skrive 2 dame serie 2 hold på vores visitkort, men vi må se.

På et tidspunkt fremkom en ide om i år at prøve og introducere motionshåndbold for både herre og damer. Vi annoncerede med indskrivning i august, men måtte konstatere at Dronninglund ikke er klar til motionshåndbold, eller omvendt. Der blev ikke indskrevet nok til, vi kunne danne sådanne hold, så det er for tiden skrinlagt, men ikke kastet væk.

Der er godt gang i ungdomsafdelingen, hvor vores engagerede trænere gør deres bedste for at ud-vikle spillernes færdigheder på håndboldbanen. Vi er i forsat positiv udvikling. Vi har nu ca. 200 medlemmer, og har været nødt til at tilmelde ekstra hold efter jul. Vi har nu 18 hold, og så kommer microafdelingen, hvor der igen i år er ca. 50 små poder, der render rundt 2 gange om ugen.

Der må vi ikke glemme, hvor vigtig vores microafdeling er, for det er her vi skal ”kapre” vores frem-tidige medlemmer, og tilbud er der jo nok af…..
Respekt til jer microtrænere for det store arbejde med dem.

Mellem jul og nytår havde vi vores juleovernatning. Der var igen i år mange tilmeldte ca. 90 spillere fordelt fra micro til U14. De havde en fantastisk overnatning, hvor aktivitetsudvalget igen i år havde lavet et flot arrangement. Juleovernatningen blev afsluttet med en lille håndboldturnering.
Godt arrangement som jeg ved, vores spillere hvert år ser frem til.

Sponsorudvalget har for Dronninglund Håndbold i år gentegnet sponsorat med Hummel for de næste 6 år. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. I den forbindelse vil jeg gerne rette en tak til Henrik fra Sportmaster Dronninglund for hans altid vilje til det gode samarbejde mellem ham og klubben.

Som jeg tidligere nævnte i beretningen, vil jeg nu gerne komme ind på de nye ting, vi i år har søsat.
VI HAR FÅET:
– Ny flot hjemmeside som følger med tidens trend, og som vi venter os meget af.

– Nyt kampprogram 1 pr halvsæson i stedet for at have et til hvert hjemmestævne. Det var ganske enkelt alt for arbejdskrævende. Nu har vi et kampprogram, man kan tage med hjem og bruge hele sæsonen. Jeg ser gerne, at vi til næste sæson har samme form for kampprogram.

– Opstart af seniorudvalg så vi har direkte link til senior afd.
Her glæder vi os fra bestyrelsen meget til dette samarbejde.
Første opstartsmøde var i januar, så der stadigvæk en del arbejde.

Økonomien kommer vi ikke udenom – uden den var der ingen klub.
Det ser fornuftigt ud, kassereren er tilfreds, der er overskud, så alt ånder fred og idyl på denne front. De mere specifikke tal for regnskabet vil kassereren komme med, når han får ordet.
Fremadrettet kan vi jo kun sige. Det bliver dyrere at drive klub i Brønderslev Kommune. Kommunen skærer i tilskud til hallerne, hvilket kommer videre til klubberne. For vores vedkommende stiger vores halleje med 10,- pr. time, og vi bruger ca. 1900 timer på en sæson. Altså små 20.000 i yderligere omkostninger.
Så er der ekstra 5,- til kommunen pr. time, hvilket er små 10.000
Og slutteligt skæres vi i tilskud fra Brønderslev-ordningen med ca. 50,- pr ungdomsmedlem. Det er igen små 10.000
Altså i direkte ekstra udgifter for klubben, kan vi i år tilskrive ekstra omkostninger for ca. 40.000.
Disse omkostninger skal finansieres, det bliver en udfordring, men vi vil i bestyrelsen gøre alt for at løse dette problem, men kontingentet vil helt sikkert komme i spil, men det er et andet punkt.

Til sidst vil jeg gerne rette en til alle spillere, trænere, ledere og forældre for et rigtigt godt år, og glæder mig allerede nu til vores samarbejde næste sæson.
En stor tak skal der også lyde til alle vores sponsorer, uden jer ville vi ikke kunne drive håndboldklub i Dronninglund. Hallen skal også have en tak for samarbejdet, vi arbejder godt sammen, og jeg håber selvfølgelig den gode ånd og samarbejde vil fortsætte de næste og mange år frem.

Allersidst vil jeg selvfølgelig også gerne takke alle mine bestyrelseskollegaer. Vi har sammen lavet et rigtigt godt stykke arbejde. Vi har, som jeg føler det, været rigtig gode sammen og forstået at arbej-de i samme retning
Stor ros til jer alle og tak for i år.
Tak for ordet.”

Torben Pedersen

Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Lars Nielsen fremlagde årets regnskab.
Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til størrelsen af posten Diverse: Kassereren svarede fyldest-gørende herpå.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent

Kasserer Lars Nielsen fremlagde budgettet for kommende sæson.
Som det fremgår af formandens beretning, venter der klubben øgede udgifter i den kommende sæ-son. Hallejen stiger, hvilket vil betyde en merudgift på ca. 20.000. Der ud vover skærer kommunen i det årlige tilskud pr. medlemmer, hvilket for klubben vil betyde, at vi vil modtage ca. 10.000 mindre i tilskud i den kommende sæson.

Bestyrelsen foreslår på baggrund af stigning i udgifter en kontingentstigning som følgende:

2011 2012
U6 300,- 400,-
U8 350,- 450,-
U10 600,- 650,-
U12 700,- 750,-
U14 800,- 850,-
U16 850,- 900,-
U18 1000,- 1100,-
Senior 1200,- 1300,-
Senior 600,-
(kun kamp)
Senior uden for kommunen 600,-
(med træning)

Budget og herunder kontingentstigning blev godkendt.

5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dron-ninglund Cup
Ved Simon Aagaard.

”At holde en beretning om Dronninglund Cup så lang tid efter at vi har afviklet den, kan godt være svært.

Det kan også være svært at huske hvad præcis, hvad Cup 2010 var anderledes i forhold til de andre Cup´s, igennem de sidste årrækker.
2010 var en Cup med dansk sommervejr, ikke kold ikke varm, men midt imellem, med kun lidt regn.
15 nationer deltog – 161 hold – 1500 spisende
662 kampe – 14030 mål – 22,6 per kamp – kun 23 endte uafgjort
Største sejr – (41 – 8) til Belgisk over Mumbai (Indien)
Cup 2010 var endnu en Cup – som igen vil blive husket på alle de frivillige som gør deres bedste, for at alle vores gæster får en rigtig god oplevelse ved at deltage.

Hvad var så ikke så godt, jo krise…
Hvorfor så dette ord, jo der er krise, ikke kæmpe krise, men vi vil have vendt tilbage gangen af hold, som vi har haft de sidste fire år:
2006 – rekord 217 hold deltog – 2007/194 – 2008/190 – 2009/174 – 2010/161 hold…

Hvorfor har der været tilbage gang af hold – vi ved godt at:
HN1 har spillet ind, den økonomisk krise, men vi må og skal se ind af, har vi sovet, var det blevet for nemt, skal vi udvikle vores koncept eller er det godt nok det vi har…?
Vi i KOO udvalget har drøftet det, siden vi holdte ris ros i august.. vi har gjort noget…

1. vi har arbejdet med at skaffe-mailadresser til klubber rundt om i Verden
”fod posten – skal erstattes af de nye medier eks. facebook osv.

2. vi har ændret vores hjemmeside

3. vi har lagt vægt på andre ord i vores indbydelse og beskrivelse af cuppen – før var det ”stort” der var temaet, nu er det ord som:
Dronninglund Cup er ideel for håndboldklubber, der ud over håndbold også sætter pris på FÆLLES-SKAB, TRIVSEL, TRYGHED – samt SERVICE. Her kan ALLE være med!
NÆRHED: Indkvartering, bespisning, boldbaner, sportsshop, diskotek, Ledertræf, boder, strand-håndbold, beachvolley, tennis, minigolf og golf ligger inden for en radius af ca. 1 km, og desuden har vi svømmehal, strand og skov få km væk – med gratis bustransport!

4. vi vil højne vores aktivitetsniveau – under afviklingen i år… , der første skridt vil blive at få anlagt strandhåndboldbane, + ekstra aktiviteter ved boderne, om aftenen når der er CUP CAFE.
Krise er et negativt ord, men det er også kun i forhold til nedgangen af hold jeg vil bruge det, ellers er Dronninglund Cup noget som vi bør være stolte af.
Et er sikkert – vi må og skal, blive ved med at bruge rigtigt meget energi på altid at være klar til at afvikle Dronninglund Cup, den er og skal blive ved med at eksistere, har vi ikke Cuppen, så vil vi komme i store økonomiske problemer i håndboldafdelingen.
Vi i håndbold, har noget at stå sammen om, vi har hjælpere der hvert år nyder at være med til, at hjælpe til med at afvikle cuppen.
Alle skal have en stor tak for det.

Jeg håber og tror på at Dronninglund Cup også er der om 10 år…
Endnu engang tusind tak til alle som hjælper til under cuppen eller bidrager på anden vis, som sponsor eller leverandør til Cuppen.”

Tak for ordet.”

Simon Aagaard

Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Herefter var der gennemgik Ingolf Pedersen årets regnskab for Dronninglund Cup. Der blev stillet spørgsmål til størrelsen af egenkapital. Ingolf Pedersen svarede, at der er taget en principiel beslut-ning om størrelsen af egenkapitalen. Målet er, at der altid står penge nok til at kunne yde Dronning-lund Håndbold tre års tilskud.
Der var efterfølgende en kort snak om udviklingstiltag i forbindelse med Cuppen.

Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var Jette Jensen, Lars Nielsen og Kim Jørgensen, som alle ønskede genvalg, samt Ellen Jen-sen, som ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen forslog Martin Styrishave som bestyrelsesmedlem.
Der var ikke flere opstillede kandidater, og Martin Styrishave modtog valget.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Forslag til suppleanter:
Ellen Jensen
Jens Niss

Ellen og Jens modtog valget som suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Anders Krogsgaard og Frederik Pedersen blev genvalgt.

Christen Bager blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Dronninglund April 2011

Trine Fransson
Sekretær

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning – herunder beretning fra afdelingens forskellige udvalg og arbejdsgrupper.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Jette Jensen, Lars Nielsen og Kim Jørgensen som alle ønsker genvalg, samt Ellen Jensen, som ikke ønsker genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være formanden, Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen – DIF Håndbold

Check Also

Pressemeddelelse – Dronninglund Cup 2021 annulleres !!

Pressemeddelelse  – Dronninglund Cup 2021 annulleres !! Det er med tungt hjerte, at vi i …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.