DIF’s Håndboldafdeling Generalforsamling

DIF’s Håndboldafdeling Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Dronninglund Håndbolds klublokale,

TIRSDAG den 12. marts 2013 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning – herunder beretning fra afdelingens forskellige udvalg og arbejdsgrupper.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Jette Jensen (ønsker genvalg), Kim Jørgensen (ønsker genvalg), Lars Nielsen (ønsker genvalg) samt Martin Styrishave (ønsker ikke genvalg).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være formanden, Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

Pressemeddelelse – Dronninglund Cup 2021 annulleres !!

Pressemeddelelse  – Dronninglund Cup 2021 annulleres !! Det er med tungt hjerte, at vi i …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.