DIF’s Håndboldafdeling generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling

Mødet afholdes i håndbold´s klublokale, Mandag den 30. marts 2015 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Beretning fra, samt fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for Dronninglund Cup.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:
  Chakkrit Khunburan (ønsker genvalg), Jette Jensen (ønsker genvalg),
  Kim Jørgensen (ønsker genvalg),Lars Nielsen (ønsker genvalg).
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 3. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være formanden, Torben Pedersen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen DIF Håndbold

Check Also

Pressemeddelelse – Dronninglund Cup 2021 annulleres !!

Pressemeddelelse  – Dronninglund Cup 2021 annulleres !! Det er med tungt hjerte, at vi i …